Frister og datoer

kalenderFrist for å søke om forfordeling av jaktkort for rådyr

Frist for å søke om forfordeling av jaktkort for rådyr er satt til: 24 april.

Søknaden levers elektronisk via link på siden vår. Du må registrere deg som bruker og være pålogget denne nettsiden for å kunne søke. Registrering som bruker gjør du via menyen i venstre kolonne, på forsiden her - under "Kom innenfor".

Mer info om dette ser du i artikkelen "Nye kort - nye muligheter" under avsnittet "Forfordeling av jaktkort".

Datoer for start av salg av jaktkort for rådyr

 Vegaværinger, hytteeiere og personer med feriehus på Vega:  2. mai kl 9.00
 Prioriterte jaktlag:  9. mai kl 9.00
 Åpent for alle:  16. mai kl 9.00

Utskrift E-post

Nye kort - nye muligheter...

Rådyrjakta næmer seg med stormskritt og vi ser frem til nye fantastiske jaktopplevelser på Vega, med nye jegere og gamle travere.

Nytt fra i år av, er at du kan få kjøpt jaktkort for rådyr også for Øst-Vega (Igerøy) her på vegajakt.no.

Forfordeling av jaktkort

Samme reglene om forfordeling av jaktkort gjelder i år som i fjor. De som forfordeles er jegere som bor på Vega, jegere med fritidseiendom på øya og tilbakevendende jaktlag. Ordningen med grunneierkort fortsetter.

Forfordeling vil si at du får tidligere tilgang til jaktbutikken, og kan konkurrere om kort i en engere krets. Søknadsfrister kunngjøres på siden snarlig.

Forutsetning for å få forfordeling av kort, er at oppsatte lover og regler følges - nasjonale og lokale - og følgelig at digital jaktrapporter leveres innen frist. Gjør oppmersom på at melding om skutt dyr ikke gjelder som jaktrapport!

Jakttider og rådyrkort

Bukkejakta for rådyr kan startes opp fra og med 10. august. På Vega selger vi jaktkort fra og med uke 33. Ordinær rådyrjakt begynner 25. september. Det blir lagt ut 10 bukkekort og 20 rådyrkort pr vald pr uke. Øst-Vega og Nordbygda regnes som ett vald samlet.

Det er pause i rådyrjakta under elgjakta. Elgjakta pågår i uke 40 og 41, og det er opphør i rådyrjakta fra og med lørdag 1. oktober, til og med søndag 16. oktober.

Jaktkort gjelder i utgangspunktet for ei uke, fra mandag til og med søndag. På grunn av at datoer for jaktstart i lovverket ikke alltid faller på en mandag, må en være obs på at noen jaktkort ikke gjelder for full uke, eller er forlenget.

Prisene i år for bukke- og rådyrkort blir trolig justert. Forslag til årsmøte er lagt inn. Bukkekort koste kr 1 800,- og rådyrkort kr 800,- Dette er inklusiv ettersøkshund og depositum kr 100,-

Det blir ikke mulighet til å kjøpe tilleggskort under årets jakt.

Skuddpremie på kråke

Det er skuddpremie på kråke, per i dag kr 70,- per innleverte par med føtter. Det jobbes med å få øke skuddpremien.

Har du skutt kråke, kontakt leder i Vegajakt.no - se kontaktinformasjon øverst på siden.

Vegajakt oppfordring til kråkejakt.

Utskrift E-post

Sette inn annonse for din bedrift her?

annonserePr i dag har vi to annonsører på vår nettside - men vi har plass til flere. Disse annonserer jaktklær og overnatting.

Pr i dag har vi i overkant av 600 brukere på vår nettside. Dette er 600 unike bruker der de fleste lever for jakt og friluftsliv. Mer målrettet markedsføring kan du ikke få. Vi tilbyr banner (nederst på siden), middels logo (marg venstre) og tekstreklame. Alle med lenker til din side. Vi fører statistikk over hvor mange ganger din annonse er vist, og hvor mange unike klikk akkurat din annonse har, til enhver tid.

Er du interessert eller har spørsmål rundt dette, kontakt leder for Vegajakt. Se kontaktinformasjon øverst på siden.

Utskrift E-post