Jaktrapporter

Da er jaktrapporter gjort tilgjangelig på vegasiden.no. Når du logger på, finnes disse i kolonnen til høyre.

Vi gjør oppmerskom på at nå når tidligjakt gjess er ferdig, må du kjøpe ordinært småviltkort for å kunne fortsette å jakte på gjess. Småviltkortet gjelder felling av all småvilt, inkludert gjess.

Husk forøvrig bestemmelsene for hvert art, og lokalt gitt regelverk. Se mer informasjon i toppmenyen under Jakttider, bestemmelser mv.

Alle jaktraporter for rådyr skal leveres senest innen 10 dager etter endt jakt. For de som jakter i uke 51, må det leveres jaktrapport senest innen 23. desember.

Utskrift E-post

Forutsetninger for jakt på Vega

UtropstegnI jaktkalenderen på høyresiden er beskrevet en del viktige fakta vedrørende jakta.

Under menyen Jakttider, bestemmelser mv i toppmenyen, er beskrevet vilkår for jakt, nasjonalt og lokalt på Vega.

I kartene som ligger under Ressurser, er beskrevet en del forhold og begrensninger som er viktig å overholde under jakta (kommer frem ved pålogging).

Utskrift E-post

Klart for salg av jaktkort

I første omgang åpner vi for salg av jaktkort for innabygds jegere, eiere av hytte / fritidseiendommer i Vega, fra og med mandag 14. mai kl 900.

For prioriterte jaktlag åpnes salget mandag 21. mai kl 900. Ordinært salg starter mandag 28. mai kl 900.

Gjør oppmerksom på at jaktbutikken stenger kl 2100, kvelden før den 21. og 28. mai.

påPost
Bilde: Egne

Utskrift E-post

Tidligjakt gjess

Tidligjakt på gjess er tillatt i perioden 26. juli - 9. august, i tiden mellom kl 1600 og 2200.

Det er egne jaktkort for tidligjakt på gjess, som kan kjøpes her på siden.

(videreført som tidligre år)

D47A3533 D44C 4803 B4F2 41B62B659434
Bilde: NINA

Utskrift E-post

Overordnet for jaktsesongen 2018 / 2019

Systemet for salg av rådyrkort blir det samme i år som i fjor. Vi selger 1/2 vald (inkl 10 kort) for partallsuker, og enkeltkort for oddetallsuker. Hvert kort gir rett til å felle ett rådyr, alternativt to kje (gjelder ordinær rådyrjakt), i perioden kortet gjelder. For bukkejakta kjøpes ett og ett kort, og gir rett til å felle én bukk.

Småviltkort kan kjøpes for hele jaktperioden 2018 / 2019 av innebygde jegere (se def). For utabygds jegere kjøpes jaktkort for enkeltuker.

Også i år har vi fått tidligjakt på gjess. Ønsker du å delta på dette må eget kort kjøpes. Dette kortet gjelder perioden tidligjakta varer, frem til ordinær gåsjakt starter.

I jaktkalenderen til høyre på forsiden, finner dere frister og perioder for jakt. Husk å i tillegg overholde ordinær jakttider for enkeltarter jf Miljødirektoratet, se forskrift om jakt- og fangstterreng samt sanking av egg og dun.

For å kunne kjøpe jaktrettigheter på Vega, må du være registrert her på vegajakt.no (se meny øverst på siden). Du kan da logge på siden og få tilgang til jaktbutikken, vilkår for jakt, kart, rapportering, søknader mv.

Utskrift E-post

Predatorbekjempelse - kråke, info om vedtak

Skuddpremie på kråke er 110,- kr (kråker skutt på hovedøya). Kråkeføtter leveres leder (se kontaktinfo).

Vega verneområdestyre vedtok i sak 9/18 å bidra med 5 810 kr for å dekke underskuddet på fangst av kråke i 2017. Vega verneområdestyre vil i 2018 bidra med inntil 16 000 kr til fangst av kråke (summen inkludert støtte til kråkefeller og skuddpremie).

7C354F76 039C 49B2 843A E7A35EB4168D
Bilde: Store norske leksikon

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …