Ettersøkshund, jaktledere

I kolonnen til høyre står kontaktinformasjon om noen trenger ettersøkshund. Å bruke denne tjenesten er inkludert når du kjøper jaktkort på Vega, og koster altså ingenting ekstra. Dette er gjort for å senke terskelen for bruk av ettersøkshund om det skulle bli behov for dette.

Når du logger på, vil du i kolonnen til høyre få opp alle jaktledere som er i felt i gjeldende uke. Ønsker du kontakt med noen av disse, kontakt oss gjerne for kontaktinformasjon.

Utskrift E-post

Elgjakt på Vega 2018, gjestejeger

Søknadsskjema og mer informasjon om å bli gjestejeger på Vega, finner du her.

Vega kommunes grunneierlag tilbyr sin jaktrett til lokale storviltjegere. Gjestejegerne fordeles på 2 til 3 jaktlag, og inngår som fullverdige medlemmer av lagene.

  • Elgjakta på Vega starter 6. oktober.
  • Søknadsfrist: 10.09.18.

Utskrift E-post

Forutsetninger for jakt på Vega

UtropstegnI jaktkalenderen på høyresiden er beskrevet en del viktige fakta vedrørende jakta.

Under menyen Jakttider, bestemmelser mv i toppmenyen, er beskrevet vilkår for jakt, nasjonalt og lokalt på Vega.

I kartene som ligger under Ressurser, er beskrevet en del forhold og begrensninger som er viktig å overholde under jakta (kommer frem ved pålogging).

Utskrift E-post

Klart for salg av jaktkort

I første omgang åpner vi for salg av jaktkort for innabygds jegere, eiere av hytte / fritidseiendommer i Vega, fra og med mandag 14. mai kl 900.

For prioriterte jaktlag åpnes salget mandag 21. mai kl 900. Ordinært salg starter mandag 28. mai kl 900.

Gjør oppmerksom på at jaktbutikken stenger kl 2100, kvelden før den 21. og 28. mai.

påPost
Bilde: Egne

Utskrift E-post

Jaktrapporter

Da er jaktrapporter gjort tilgjangelig på vegasiden.no. Når du logger på, finnes disse i kolonnen til høyre.

Vi gjør oppmerskom på at nå når tidligjakt gjess er ferdig, må du kjøpe ordinært småviltkort for å kunne fortsette å jakte på gjess. Småviltkortet gjelder felling av all småvilt, inkludert gjess.

Husk forøvrig bestemmelsene for hvert art, og lokalt gitt regelverk. Se mer informasjon i toppmenyen under Jakttider, bestemmelser mv.

Alle jaktraporter for rådyr skal leveres senest innen 10 dager etter endt jakt. For de som jakter i uke 51, må det leveres jaktrapport senest innen 23. desember.

Utskrift E-post

Overordnet for jaktsesongen 2018 / 2019

Systemet for salg av rådyrkort blir det samme i år som i fjor. Vi selger 1/2 vald (inkl 10 kort) for partallsuker, og enkeltkort for oddetallsuker. Hvert kort gir rett til å felle ett rådyr, alternativt to kje (gjelder ordinær rådyrjakt), i perioden kortet gjelder. For bukkejakta kjøpes ett og ett kort, og gir rett til å felle én bukk.

Småviltkort kan kjøpes for hele jaktperioden 2018 / 2019 av innebygde jegere (se def). For utabygds jegere kjøpes jaktkort for enkeltuker.

Også i år har vi fått tidligjakt på gjess. Ønsker du å delta på dette må eget kort kjøpes. Dette kortet gjelder perioden tidligjakta varer, frem til ordinær gåsjakt starter.

I jaktkalenderen til høyre på forsiden, finner dere frister og perioder for jakt. Husk å i tillegg overholde ordinær jakttider for enkeltarter jf Miljødirektoratet, se forskrift om jakt- og fangstterreng samt sanking av egg og dun.

For å kunne kjøpe jaktrettigheter på Vega, må du være registrert her på vegajakt.no (se meny øverst på siden). Du kan da logge på siden og få tilgang til jaktbutikken, vilkår for jakt, kart, rapportering, søknader mv.

Utskrift E-post

Flere artikler …