radyr 200x1000

Forbud med jakt med hund 2017

I Holandsosen er det forbudt å jakte med hund, samt i forlengelsen av dette området og helt til Valla. På nordsiden av veien er det kubeite. Der er det heller ikke mulig å jakte med hund.

Det vil si at jakt med hund nord for veien til Valla / Sundsvoll ikke er tillatt.

Vær bevisst og respektere dette da dette har vært et problem tidligere.

Utskrift E-post

Jaktkortene er nå gjort klare for salg

15. mai kl 9.00 åpner vi opp for å kunne kjøpe jaktkort for Vegaværinger*. Prioriterte jaktlag* kan starte å kjøpe jaktkort fra og med 22. mai kl 9.00. Ordinært salg* av jaktkort starter opp 29. mai kl 9.00.

21. mai og 28. mai, stenger jaktbutikken kl 21.00. Dette for å klargjøre nettbutikken for ny gruppe kunder.

JAKTKORT 2017 SAMPLE

Utskrift E-post

Jakt forbudt med hund!

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å jakte inne i naturreservatene med hund. Dette gjelder Holandsosen og Kjellerhaugvatnet. Dette pga av beitedyr som går innegjerdet hele året.

Utskrift E-post

Observasjon gjess

NINAs prosjekt på effekter av en tidlig jaktstart videreføres. Som tidligere ønsker Follestar derfor å gjennomføre enkelte undersøkelser i forbindelse med jaktstart på Vega. Opplegget er det samme som tidligere - ring Follestad hvis du skyter gås en av de første dagene av jakta, og fyll ut og send inn det vanlige skjemaet når jaktsesongen er over.

For mer info og aldersbestemming av gjess, klikk her

Follestad kan nås på mob: 934 66 704

Arne Follestad, foto: Eldar Fjørtoft

Arne Follestad. Foto: Eldar Fjørtoft (forsking.no)

Utskrift E-post

Egen, godkjent ettersøkshund?

De som har egen, godkjent ettersøkshund, kan ved årets jakt selv ta ettersøk ved jakt på Vega. Det må fortsatt gis beskjed om at ettersøk er iverksatt, og viltnemda må kontaktes om man ikke finner påskutt dyr.

IMG 1531
Kilde for bilde: desperado.no

 

Utskrift E-post

Nye korttyper for rådyr

I år vil vi prøve ut ny ordning for rådyrkortene, der vi tilbyr halve vald. Denne ordningen prøver vi ut i ukene: 42, 44, 46, 48 og 50. For disse ukene legges det ut kort som gir rett til å felle inntil 10 dyr pr felt. Maks størrelse på jaktlaget er 10 jegere med våpen, og kortet blir å koste 9 000,- kr. I praksis deles da hvert av valdene Sørbygda og Midt-Vega inn i 2 deler (i nord og sør), mens Øst-Vega og Nordbygda regnes som en halvpart hver. Kart over de nye områdene vil bli lagt ut så snart de er klare. For de øvrige ukene i jakta selges jaktkort som tidligere.

Vi fjerner da samtidig depositum på alle rådyrkort. Men om jaktrapport ikke sendes inn etter jaktoppholdet på Vega, jf bestemmelsene, blir du automatisk ekskludert fra jakt på Vega kommende sesong.

Utskrift E-post

Frist for søknad om godkjenning av jaktlag 2017

Da nærmer jaktsesongen seg for rådyr på Vega. Om du ønsker å jakte i jaktlag, og ønsker forfordeling av kort, er fristen for å søke om godkjenning satt til: 25. april 2017.

Logg inn og velg [Melding om jaktlag] i den røde menyen øverst til høyre på siden.

radyr

Utskrift E-post

Vegajakt på Facebook

Del gjerne dine opplevelser og tanker etter dine jakt- og fiskeopplevelser på Vega. Legg ut tekst, bilder eller video. Ris og ros.

Besøk oss på Facebook:

Utskrift E-post