Vilkår for jakt

Vilkår for småviltjakt

Tidligjakt på gjess

 • Vilkår vedtas av Fylkesmannen og publiseres på Vega kommune sine nettsider. Øvrige vilkår og priser som det fremkommer på vegajakt.no.
 • Depositum returneres ved innlevering av jaktrapport (elektronisk). Se frister.

Jakt på småvilt

 • Vilkår vedtatt av Miljøverndepartementet, se lenke øverst på siden.
 • Jakt på rype tillates ikke i årets jakt. Dette gjelder i hele kommunen.
 • Priser som de fremkommer i jaktbutikken.
 • Vi krever ingen depositum. Men om jaktrapport ikke leveres innen frist, utestenges jeger / jaktlagets medlemmer i ett år.

Vilkår for rådyrjakt

Regler for jakten

 1. Jaktoppsynet har øverste myndighet i felt.
 2. For å drive jakt, skal pålagte lisenser være løst (eks jegeravgiftskort).
 3. For å drive jakt, skal jaktkort være løst ut, og bringes med under hele jaktperioden. Jaktkort gjelder den som er påført kortet.
 4. Avtale om ettersøkshund er inkludert i kjøpt jaktkort. Kontaktinformasjon finnes her på siden og på selve jaktkortet.
 5. Parker så dere ikke er til hinder for annen ferdsel.
 6. Kjør ikke på dyrket mark.
 7. Jakt og bruk av lys er ikke tillatt etter mørkets frembrudd.
 8. All jakt nærmere enn 200 m fra hus er ikke tillatt.
 9. 200 m regelen gjelder óg for slipp av hund.
 10. Når dyr felles, eller skudd er løsnet, skal det gis beskjed om dette snarlig, og innen 2 timer. SMS sendes til mobnr påført jaktkortet, med opplysning om NAVN på jeger, HVOR det er løsnet skudd og ORDRENR på jaktkortet. Gjør oppmersom på at dette ikke gjelder som jaktrapport.
 11. Ved brudd på disse punktene og annet som ikke er forenelig med forsvarlig jakt, kan retten til jakt bli inndratt og / eller gebyr bli foreskrevet.
 12. Klage på jakten skal skje skriftlig til styret for Vegajakt v/ leder.

Jaktrapport

Jaktrapporten leveres snarlig, og senest 10 dager etter siste jaktdag i kortets gyldighetsperiode. Elektronisk skjema på vegajakt.no benyttes. Dette valget kommer frem når du er pålogget siden.

Om jaktrapport ikke innleveres, risikeres jaktforbud kommende sesonger.

Om jaktkort

Generelt

Jaktkortet er bare gyldig når det alle hvite felt er riktig utfylt. Vanlige regler for salg over internett gjelder.
Kortet gir rett til felling av étt voksent dyr, med jaktperiode på én uke på ett bestemt vald. Unntak fra dette som oppgitt i nettbutikken.

Uker for jakt

Gjelder i utgangspunktet fra mandag til søndag. Unntak er påført jaktkortet.

Tilleggskort, rådyr

Tilbys ikke i årets jakt.

Grunneierkort, rådyr

Grunneierkort kan løses ut inntil 2 grunneierkort. Dette gir retten til å skyte ett dyr pr kort i perioden fra etter elgjakta og hele jaktperioden for rådyr. 

Prioriteringer

Vegajakt prioriterer grunneiere og vegaværinger først. Som vegaværing regnes fastboende og eiere av fritidshus. Andre kan kjøpe kort når det åpnes for ordinært salg.

Om jaktlag (rådyr)

Jegere som jakter i jaktlag skal ha én jaktleder. Denne er lagets kontaktperson. Jaktleder skal stå som kjøper av alle jaktkort og skal rapportere for hele jaktlaget etter jakta. Om man ønsker å jakte i jaktlag, må alle jegere med våpen i jaktlaget ha jaktkort. Jegere organisert i jaktlag kan skyte på hverandres jaktkort.

Melding om jaktlag gjøres på elektronisk skjema på vegajakt.no (du må være logget på for å få tilgang til skjemaet).

Jaktlag som ønsker tilgang til nettbutikken før ordinære jegere kan søke om dette. Frister er sendt til alle brukerne av siden, samt info lagt på forsiden av vegajakt.no. Elektronisk søknadsskjema på vegajakt.no benyttes (du må være innlogget for å få tilgang til skjema).

Om salg av kjøtt til forbruker

Ønskes kjøtt solgt til forbruker må kjøttet godkjennes av godkjent kontrollør. Kontroll må skje samme dag som felling. Indre organer må tas vare på. Jaktoppsynet er behjelpelig med å formidle kontakt med kontrollør.

Ved behov for ettersøkshund

Ved behov for ettersøkshund, ring vaktnummer oppgitt på forsiden av vegajakt.no. Dette kan variere fra uke til uke. Du kan bruke egen, godkjent ettersøkshund. Du skal begge tilfeller ringe vaktnummer og gi beskjed om at ettersøk har startet.

14 dager angrefrist på kjøp av jaktkort

Angrefrist for kjøp av jaktkort er på 14 dager jf angrefristloven. Utgifter i forbindelser med kjøp belastes kjøper (gebyrer i forbindelse med salg, overføringer mv). Kontakt oss snarlig om du ønsker å benytte deg av denne rettigheten (se kontaktinfo).

Angrefristen gjelder ikke dersom kortets gyldighetsdato er nådd.

 

Utskrift