Felling av rådyrkje som alternativ

Det ble vedtatt i årsmøtet i vegajakt at man allikevel vil tillate skyting av to rådyrkje istedenfor ett rådyr, som et alternativ.

Utskrift E-post