Overordnet for jaktsesongen 2018 / 2019

Systemet for salg av rådyrkort blir det samme i år som i fjor. Vi selger 1/2 vald (inkl 10 kort) for partallsuker, og enkeltkort for oddetallsuker. Hvert kort gir rett til å felle ett rådyr, alternativt to kje (gjelder ordinær rådyrjakt), i perioden kortet gjelder. For bukkejakta kjøpes ett og ett kort, og gir rett til å felle én bukk.

Småviltkort kan kjøpes for hele jaktperioden 2018 / 2019 av innebygde jegere (se def). For utabygds jegere kjøpes jaktkort for enkeltuker.

Også i år har vi fått tidligjakt på gjess. Ønsker du å delta på dette må eget kort kjøpes. Dette kortet gjelder perioden tidligjakta varer, frem til ordinær gåsjakt starter.

I jaktkalenderen til høyre på forsiden, finner dere frister og perioder for jakt. Husk å i tillegg overholde ordinær jakttider for enkeltarter jf Miljødirektoratet, se forskrift om jakt- og fangstterreng samt sanking av egg og dun.

For å kunne kjøpe jaktrettigheter på Vega, må du være registrert her på vegajakt.no (se meny øverst på siden). Du kan da logge på siden og få tilgang til jaktbutikken, vilkår for jakt, kart, rapportering, søknader mv.

Utskrift E-post