Jakt forbudt med hund!

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å jakte inne i naturreservatene med hund. Dette gjelder Holandsosen og Kjellerhaugvatnet. Dette pga av beitedyr som går innegjerdet hele året.

Utskrift