Observasjon gjess

NINAs prosjekt på effekter av en tidlig jaktstart videreføres. Som tidligere ønsker Follestar derfor å gjennomføre enkelte undersøkelser i forbindelse med jaktstart på Vega. Opplegget er det samme som tidligere - ring Follestad hvis du skyter gås en av de første dagene av jakta, og fyll ut og send inn det vanlige skjemaet når jaktsesongen er over.

For mer info og aldersbestemming av gjess, klikk her

Follestad kan nås på mob: 934 66 704

Arne Follestad, foto: Eldar Fjørtoft

Arne Follestad. Foto: Eldar Fjørtoft (forsking.no)

Utskrift