Sette inn annonse for din bedrift her?

annonserePr i dag har vi to annonsører på vår nettside - men vi har plass til flere. Disse annonserer jaktklær og overnatting.

Pr i dag har vi i overkant av 600 brukere på vår nettside. Dette er 600 unike bruker der de fleste lever for jakt og friluftsliv. Mer målrettet markedsføring kan du ikke få. Vi tilbyr banner (nederst på siden), middels logo (marg venstre) og tekstreklame. Alle med lenker til din side. Vi fører statistikk over hvor mange ganger din annonse er vist, og hvor mange unike klikk akkurat din annonse har, til enhver tid.

Er du interessert eller har spørsmål rundt dette, kontakt leder for Vegajakt. Se kontaktinformasjon øverst på siden.

Utskrift