Nye kort - nye muligheter...

Rådyrjakta næmer seg med stormskritt og vi ser frem til nye fantastiske jaktopplevelser på Vega, med nye jegere og gamle travere.

Nytt fra i år av, er at du kan få kjøpt jaktkort for rådyr også for Øst-Vega (Igerøy) her på vegajakt.no.

Forfordeling av jaktkort

Samme reglene om forfordeling av jaktkort gjelder i år som i fjor. De som forfordeles er jegere som bor på Vega, jegere med fritidseiendom på øya og tilbakevendende jaktlag. Ordningen med grunneierkort fortsetter.

Forfordeling vil si at du får tidligere tilgang til jaktbutikken, og kan konkurrere om kort i en engere krets. Søknadsfrister kunngjøres på siden snarlig.

Forutsetning for å få forfordeling av kort, er at oppsatte lover og regler følges - nasjonale og lokale - og følgelig at digital jaktrapporter leveres innen frist. Gjør oppmersom på at melding om skutt dyr ikke gjelder som jaktrapport!

Jakttider og rådyrkort

Bukkejakta for rådyr kan startes opp fra og med 10. august. På Vega selger vi jaktkort fra og med uke 33. Ordinær rådyrjakt begynner 25. september. Det blir lagt ut 10 bukkekort og 20 rådyrkort pr vald pr uke. Øst-Vega og Nordbygda regnes som ett vald samlet.

Det er pause i rådyrjakta under elgjakta. Elgjakta pågår i uke 40 og 41, og det er opphør i rådyrjakta fra og med lørdag 1. oktober, til og med søndag 16. oktober.

Jaktkort gjelder i utgangspunktet for ei uke, fra mandag til og med søndag. På grunn av at datoer for jaktstart i lovverket ikke alltid faller på en mandag, må en være obs på at noen jaktkort ikke gjelder for full uke, eller er forlenget.

Prisene i år for bukke- og rådyrkort blir trolig justert. Forslag til årsmøte er lagt inn. Bukkekort koste kr 1 800,- og rådyrkort kr 800,- Dette er inklusiv ettersøkshund og depositum kr 100,-

Det blir ikke mulighet til å kjøpe tilleggskort under årets jakt.

Skuddpremie på kråke

Det er skuddpremie på kråke, per i dag kr 70,- per innleverte par med føtter. Det jobbes med å få øke skuddpremien.

Har du skutt kråke, kontakt leder i Vegajakt.no - se kontaktinformasjon øverst på siden.

Vegajakt oppfordring til kråkejakt.

Utskrift